JAVNI NATJEČAJ za davanje u najam/zakup poslovnog prostora

Natječaji   |   13.12.2018.

Strukovna škola Virovitica

Vukovarska cesta 1, p.p. 54

33000 Virovitica

MBG: 3792277

OIB: 48072191152

KLASA: 372-01/18-01/02

URBROJ: 2189-34-01/1-18-2

Virovitica, 13.12.2018.

Na temelju čl. 4. i 6. Odluke o uvjetima i načinu korištenja imovine školskih ustanova čiji je osnivač Virovitičko-podravska županija u poslovne svrhe (KLASA:406-01/16-02/19, URBORJ:2189/1-03/4-17-24 od 28. ožujka 2017. godine) i odluke Školskog odbora, Strukovna škola Virovitica raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u najam/zakup poslovnog prostora 

 1. 1. Strukovna škola Virovitica, Vukovarska cesta 1, daje u najam/zakup poslovni prostor (kantina) na adresi sjedišta, površine 42,85 m2. Prostor je opremljen potrebnim uređajima i djelomično namještajem.
 2. Namjena: posluživanja toplih i hladnih jela i napitaka te bezalkoholnih pića.
 3. Minimalni iznos najamnine/zakupnine: 35,00 kn po m2 mjesečno uz naknadu utroška vode, struje, plina i troškova odvoza smeća.
 4. Prostor se daje u najam/zakup do 31. prosinca 2019.g.
 5. Ponuditelji su dužni priložiti:
  • prijavu s naznakom osobnih podataka fizičke/pravne osobe (ime i prezime/tvrtka, adresa/sjedište, MB, OIB, broj žiro-računa, kontakt-telefon) potpisanu od ovlaštene osobe
  • izjavu o visini ponuđene najamnine/zakupnine
  • izvadak iz sudskog registra ne stariji od 6 (šest) mjeseci (za pravne osobe)
  • presliku obrtnice (za obrtnike) ovjerenu kod javnog bilježnika
  • potvrdu porezne uprave o podmirenim dugovanjima ne stariju od 30 (trideset) dana (izvornik)
  • izjavu da će u slučaju odabira, pri sklapanju ugovora o najmu/zakupu uručiti zakupodavcu bianco zadužnicu na iznos 10.000,00 kn, ovjerenu od Javnog bilježnika, kao osiguranje plaćanja zakupa.
 6. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta iz javnog natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine/najamnine.
 7. Ponude za natječaj dostavljaju se preporučeno poštom u zapečaćenom omotu na adresu: Strukovna škola Virovitica, Vukovarska cesta 1, Virovitica, Povjerenstvu za provedbu natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora uz naznaku „ne otvarati, prijava na Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora“. Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od objave natječaja.
 8. Po odabiru najpovoljnijeg ponuditelja svi kandidati će biti obaviješteni o izvršenom izboru pisanim putem na adresu navedenu u ponudi. Ponude s nepotpunom dokumentacijom, ponude koje ne odgovaraju uvjetima natječaja te ponude ponuditelja koji imaju dugovanja prema Strukovnoj školi Virovitica neće se razmatrati.
natjeÄŤaj za kantinu 2019.docx

Za učenike


Restoran Strukovne škole Virovitica

Restoran je u sklopu zgrade Strukovne škole Virovitica. U njemu učenici konobari, kuhari i slastičari uz nadzor stručnog osoblja spravljaju i poslužuju jela i uče vještine svojeg budućeg zanimanja. Restoran je opremljen modernom opremom i svime što je potrebno da bi se gosti ugodno osjećali u njemu. Raspolaže s 80 mjesta.

Pogledajte jelovnik

Radno vrijeme

ponedjeljakne radimo
utorak10:00 - 15:00
srijeda10:00 - 15:00
četvrtak10:00 - 15:00
petak10:00 - 15:00
subotane radimo
nedjelja i
blagdani
ne radimo

Za nastavnike


Ove mrežne stranice koriste kolačiće kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje. Nastavkom pregleda web stranice slažete se sa korištenjem kolačića.