Natječaj za prijem u radni odnos

Natječaji   |   30.10.2017.

STRUKOVNA ŠKOLA

  V I R O V I T I C A

 

KLASA: 100-01/17-01/124

UR.BROJ: 2189-34-01/1-17-1

Virovitica, 30. 10. 2017.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17) Strukovna škola Virovitica, Vukovarska cesta 1, Virovitica, objavljuje

 

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

 

  1. nastavnika/ce hrvatskog jezika – 3 sati nastave tjedno i pripadajuću količinu radnog vremena na određeno radno vrijeme (do povratka nastavnice koja koristi prava iz čl. 23. stv. 1.  Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama)
  2. nastavnika/ce kuharstva sa slastičarstvom - na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 4 sata nastave tjedno s pripadajućim radnim vremenom
  3. nastavnika/ce povijesti hrvatske kulturne baštine – na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 6 sati nastave tjedno s pripadajućim radnim vremenom

 

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17), Zakonu o strukovnom obrazovanju (NN br. 30/09, 24/10 i 22/13) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN., br. 1/96. i 80/99.).

Točka 2..: dipl. ekonomist, smjer hotelijerstvo, uz položeni ispit za majstora kuhara ili VKV kuhara, kuhara specijalistu

Točka 3.: prof. povijesti umjetnosti

 Uz pisanu prijavu za sudjelovanje u  natječaju (vlastoručno potpisanu s popisom svih priloženih dokumenata) potrebno je priložiti: životopis, domovnicu, dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te dokaz o pedagoškim kompetencijama ako ga kandidat ima.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku. Iste ne vraćamo. Izabrani kandidat predat će školi izvornike svih traženih isprava.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem posebnih zakonskih propisa dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i dostaviti dokumentaciju kojom dokazuje svoju prednost.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave dostaviti na adresu: Strukovna škola Virovitica, Vukovarska cesta 1, p.p. 54,  33000 Virovitica, s naznakom „za natječaj“. 

Rok za prijavu je 8 dana od objave. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Ovaj natječaj objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a  te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Strukovne škole Virovitica.

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati  bit će obaviješteni u zakonskom roku na web stranici škole (www.ssv.hr).

natječaj - 30.10..docx

Za učenike


Državna matura

Školska godina 2018./2019.

Kalendar polaganja - ljetni rok

Kalendar polaganja - jesenski rok

Jesenski rok državne mature

Pisani prigovor na bodovanje ispita može se podnijeti u roku od 48 sati od objave rezultata ispita, a u njemu mora biti naznačeno na koji se zadatak odnosi te objašnjeno  u čemu se sastoji nepravilnost.

Prigovori se podnose kod ispitnog koordinatora, u terminima:

12. rujna 2019. od 15:20-18:35 u učionici informatike.

13. rujna 2019. od 7:30-10:00 u učionici broj 7.

Restoran Strukovne škole Virovitica

Restoran je u sklopu zgrade Strukovne škole Virovitica. U njemu učenici konobari, kuhari i slastičari uz nadzor stručnog osoblja spravljaju i poslužuju jela i uče vještine svojeg budućeg zanimanja. Restoran je opremljen modernom opremom i svime što je potrebno da bi se gosti ugodno osjećali u njemu. Raspolaže s 80 mjesta.

Pogledajte jelovnik

Radno vrijeme

ponedjeljakne radimo
utorak10:00 - 15:00
srijeda10:00 - 15:00
četvrtak10:00 - 15:00
petak10:00 - 15:00
subotane radimo
nedjelja i
blagdani
ne radimo

Za nastavnike


Ove mrežne stranice koriste kolačiće kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje. Nastavkom pregleda web stranice slažete se sa korištenjem kolačića.