Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu spremačica

Natječaji   |   28.12.2017.

STRUKOVNA ŠKOLA

  V I R O V I T I C A

 

KLASA: 100-01/17-01/139

UR.BROJ: 2189-34-01/1-17-1

Virovitica, 28. 12. 2017.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17) Strukovna škola Virovitica, Vukovarska cesta 1, Virovitica, objavljuje

 

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu:

 

                 spremačica - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

 

Uz uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17), ostali uvjeti su:

 

  • najmanje završena osnovna škola

 

Uz pisanu prijavu za sudjelovanje u  natječaju (vlastoručno potpisanu s popisom svih priloženih dokumenata) potrebno je priložiti: životopis, domovnicu, dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku. Iste ne vraćamo. Izabrani kandidat predat će Školi izvornike svih traženih isprava.

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem posebnih zakonskih propisa dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i dostaviti propisanu dokumentaciju kojom dokazuje svoju prednost. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

 

Prijave dostaviti na adresu: Strukovna škola Virovitica, Vukovarska cesta 1, p.p. 54,  33000 Virovitica, s naznakom „natječaj za spremačicu“)

 

Kandidat s kojim se bude sklopio Ugovor o radu imat će probni rad od mjesec dana.

 

Rok za prijavu je 8 dana od objave. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Ovaj natječaj objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a  te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Strukovne škole Virovitica.

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati  bit će obaviješteni u zakonskom roku na web stranici Škole (www.ssv.hr).

 

natječaj - spremačica.pdf

Za učenike


Državna matura

 

 

Školska godina 2017./2018.

Kalendar polaganja - ljetni rok
Kalendar i vremenik polaganja - jesenski rok

Potvrde o položenim ispitima državne mature učenici mogu preuzeti u tajništvu škole u petak, 21. rujna 2018. godine od 09:00-12:00 sati.

 

Restoran Strukovne škole Virovitica

Restoran je u sklopu zgrade Strukovne škole Virovitica. U njemu učenici konobari, kuhari i slastičari uz nadzor stručnog osoblja spravljaju i poslužuju jela i uče vještine svojeg budućeg zanimanja. Restoran je opremljen modernom opremom i svime što je potrebno da bi se gosti ugodno osjećali u njemu. Raspolaže s 80 mjesta.

Pogledajte jelovnik

Radno vrijeme

ponedjeljakne radimo
utorak10:00 - 15:00
srijeda10:00 - 15:00
četvrtak10:00 - 15:00
petak10:00 - 15:00
subotane radimo
nedjelja i
blagdani
ne radimo

Za nastavnike


Ove mrežne stranice koriste kolačiće kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje. Nastavkom pregleda web stranice slažete se sa korištenjem kolačića.