Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Natječaji   |   22.05.2017.

STRUKOVNA ŠKOLA

V I R O V I T I C A

KLASA: 100-01/17-01/86

UR.BROJ: 2189-34-01/1-17-1

Virovitica, 22. 05. 2017.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17) Strukovna škola Virovitica, Vukovarska cesta 1, Virovitica, objavljuje

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu:

 

                 domar - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

 

Uz uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17), ostali uvjeti su:

 

  • srednja stručna sprema trogodišnjeg ili četverogodišnjeg smjera (strojarski ili elektrotehnički smjer, vodoinstalater, strojobravar, stolar, elektroinstalater, zidar i srodne struke koje pokrivaju poslove kućnog majstora)

 

Uz pisanu prijavu za sudjelovanje u  natječaju (vlastoručno potpisanu s popisom svih priloženih dokumenata) potrebno je priložiti: životopis, domovnicu, dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme (preslik svjedodžbe), uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku. Iste ne vraćamo. Izabrani kandidat predat će Školi izvornike svih traženih isprava.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem posebnih zakonskih propisa dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i dostaviti propisanu dokumentaciju kojom dokazuje svoju prednost. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Prijave dostaviti na adresu: Strukovna škola Virovitica, Vukovarska cesta 1, p.p. 54,  33000 Virovitica, s naznakom „za domara“)

Kandidat s kojim se bude sklopio Ugovor o radu imat će probni rad koji će trajati 2 mjeseca.

Rok za prijavu je 8 dana od objave. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Ovaj natječaj objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a  te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Strukovne škole Virovitica.

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati  bit će obaviješteni u zakonskom roku na web stranici Škole (www.ssv.hr).

 

 

natječaj za domara 22.05.2017..docx

Za učenike


Državna matura

Školska godina 2018./2019.

Kalendar polaganja - ljetni rok

Kalendar polaganja - jesenski rok

Jesenski rok državne mature

Pisani prigovor na bodovanje ispita može se podnijeti u roku od 48 sati od objave rezultata ispita, a u njemu mora biti naznačeno na koji se zadatak odnosi te objašnjeno  u čemu se sastoji nepravilnost.

Prigovori se podnose kod ispitnog koordinatora, u terminima:

12. rujna 2019. od 15:20-18:35 u učionici informatike.

13. rujna 2019. od 7:30-10:00 u učionici broj 7.

Restoran Strukovne škole Virovitica

Restoran je u sklopu zgrade Strukovne škole Virovitica. U njemu učenici konobari, kuhari i slastičari uz nadzor stručnog osoblja spravljaju i poslužuju jela i uče vještine svojeg budućeg zanimanja. Restoran je opremljen modernom opremom i svime što je potrebno da bi se gosti ugodno osjećali u njemu. Raspolaže s 80 mjesta.

Pogledajte jelovnik

Radno vrijeme

ponedjeljakne radimo
utorak10:00 - 15:00
srijeda10:00 - 15:00
četvrtak10:00 - 15:00
petak10:00 - 15:00
subotane radimo
nedjelja i
blagdani
ne radimo

Za nastavnike


Ove mrežne stranice koriste kolačiće kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje. Nastavkom pregleda web stranice slažete se sa korištenjem kolačića.