Početna

Naslovnica
   Strukovnjaka


Riječ uredništva

Mnogo učenika u
   malo prostora

Uživajte i pamet
   u glavu!

Živimo i djelujmo
   zajedno za bolje i
   zdravije sutra

Starim papirom
   pomoći
   razminiranju

Možemo biti malo
   zločesti dok su god
   kazne brojke na
   papiru

Zajedno o
   zajedničkim
   problemima

Prepoznajte i
   poštujte naše
   znakove

Ne bojmo se gladi!

Slađana prva, Mario
   treći

Maturanti

"Jednog dana stao
   sam pred majku i
   pitao je li mi
   spremna pomoći"

Za ukus svakog
   čitatelja

Strip

Djed zamalo ostao
   bez brade

Ludo ... luđe ...

Impressum
 

 

ALBUM MATURANATA


Maturanti Strukovne škole

 

IV.a   ekonomisti

Marina Bartulović, Vedrana Ćorić, Nina Ćosić, Alen Dizdarević, Jure Duvnjak,
Anita Ercegovac, Marija Gjukić, Marina Đuračić, Maja Grahovac, Ida Gustović,
Ivan Gverić, Martina Ivanic, Jelena Jakšić, Tomislav Katalinić, Maja Kutija,
Marina Lalić, Dario Legčević, Marina Lenartić, Tina Lončar, Vlatka Lovreković, Antonija Lukačević, Ivan Lulić, Iva Mareković, Lidija Marinković, Maja Novaković, Marina Pančić, Tatjana Radelić, Marija Sabov, Natalija Sinjeri, Marija Šokac,
Danijel Velić, Maja Vlahović, Mirela Vrkić, Antonia Žeravica, Melita Žeravica
Razrednik: Snježana Cah
 

IV.b   ekonomisti

Martina Bašić, Ivana Burušić, Ivana Car, Ana Dukarić, Jasmina Dukarić,
Josip Fadljević, Bojan Giba, Vedran Gurabić, Andrea Hasanec, Maja Ivanković,
Marinko Ivanković, Jelena Kecman, Ivan Kelečić, Helena Klinčić, Ana Kožarić,
Tihana Lijović, Maja Mihelčić, Mihaela Milaković, Dragana Mlikota, Andrea Ožvatić, Palush Radi, Ivana Pavlović, Mirela Pavlović, Kristina Šamu, Samanta Škalac,
Slavica Trupina, Maja Udvardi, Nenad Vajagić, Valerija Veličan, Katarina Vranek, Davor Vuković, Željka Zver, Antonia Županić
Razrednica: Jadranka Krmpotić
 

IV.c   komercijalisti

Mirela Balažinec, Ivana Begović, Aleksandra Brkić, Marko Carević, Luka Cicvarić,
Ana Dimnjašević, Anita Franc, Dijana Glad, Ivana Horvat, Sanja Horvat,
Marko Hrgetić, Martina Ivanic, Maja Jeftić, Andreja Kovač, Petar Magdić,
Andrea Marić, Darija Meter, Ivana Neveli, Ivana Novogradec, Danijela Olijan,
Maja Paripović, Marija Perić, Marijana Perić, Mario Perša, Mirjana Polović,
Jasmina Radelić, Martina Repinc, Suzana Strusa, Igor Šimara,
Ivana Štefičar, Sven Turk
Razrednica: Marija Karácsonyi
 

IV.d   komercijalisti

Adriana Banić, Kristina Banović, Dijana Božić, Ivana Bradarić, Ivana Buntić,
Jelena Cicvarić, Tomislav Cicvarić, Zlatko Crljen, Luce Crnoja, Martina Gašpar, Hrvoje Hasanec, Alena Hrvoić, Dijana Ivoš, Josip Jakupec, Tomislav Kalić,
Dijana Kovačević, Ivana Kralj, Ivana Krešo, Sanja Kveštek, Tanja Lesić,
Marina Orač, Danijela Pintarić, Katarina Runjak, Aldijana Stjepanović, Maja Stubičar, Mirjana Svetec, Sanela Štefović, Iva Vecko, Ivana Vuković, Gordana Žuti
Razrednica: Mirjana Subota-Gurović
 

IV.e   hotelijeri - ugostitelji

Velimir Antunović, Vedrana Brajković, Dejan Dežmarić, Martina Đurčević, Ema Figač, Ivana Gojević-Zrnić, Nataša Gužvinac, Anita Hečimović, Ivana Horvat,
Danijela Jegdić, Jelena Jelečki, Ankica Juriša, Ivan Kocijan, Andreja Kovačević,
Alen Matić, Ivana Matić, Jelena Mišković, Danijel Pintar, Tomislav Ribić,
Marina Rotim, Boris Sandi, Davor Skender, Dejana Subota, Biljana Šajnović
Razrednica: Nevenka Cabunac
 

III.e   prodavači

Jelena Barković, Marko Blažević, Elizabeta Boroš, Marijana Crnković, Marija Dunaj, Ivana Đurović, Jasna Frantal, Arta Gjugja, Smiljana Glumičić, Ivan Gojević,
Ivanka Horvatinčić, Mirjana Ivanušić, Marko Kalić, Saša Klimek, Emina Kolovica, Matea Kovač, Srđan Kovačević, Željko Lovrenc, Vere Lukić, Marija Majstorović, Tanja Medić, Martina Mikolčić, Matija Oberling, Sandra Ognjanović, Diana Podravac, Josipa Radić, Martina Sesvečan, Marija Vedrinski, Ana Voščak,
Natalija Vukić, Mladen Vukmirović
Razrednica: Seada Paradinović
 

III.f   kuhari

Vere Blažević, Magdalena Brlas, Andrija Bukvić, Lidija Čosić, Darko Čolak,
Ivan Duvnjak, Ivančica Farago, Petar Fijala, Katarina Garaj, Saša Hodak,
Josipa Juričić, Nada Karanović, Tamara Kladušić, Dragan Kovačević, Josip Lukšec, Mirko Mandura, Miroslav Miter, Mario Papić, Matija Perić, Mihael Pregiban,
Valentino Sabolić, Josipa Sužnjević, Lidija Šardi, Snježana Šoštar, Danijela Valadžija, Matija Vida, Aleksandar Vuković, Marija Zeba
Razrednica: Vanja Beloti
 

III.g   konobari

Dražen Boban, Marina Borić, Mario Buk, Mario Bukvić, Alen Dutković,
Katica Fadljević, Alen Kotarski, Vanesa Kovačević, Antonijo Krivačić, Igor Lesić, Emina Panić, Danijel Preradović, Ivan Reider, Matija Stanešić, Željko Stolnik,
Danijela Trošić, Ivan Vinovrški
Razrednica: Sanja Hanzić

 

 
Posljednja promjena je napravljena 18.03.2004. godine